KONTAKT
Kontakty

 

Mobil - 0908 166 446

Email - info@brandsmania.sk

Prevádzkovateľ:

Mgr. Richard Gašparík - chardy

Leoša Janáčka 44

917 01 Trnava

tel:  0908 166 446

Bankové spojenie:

IBAN: SK56 0200 0000 0017 4245 1358

SWIFT kód: SUBASKBX

 

IČO: 46 451 943

DIČ: 107 959 0138

IČ DPH : SK 107 959 0138

 

Č. ObU-TT-OZP-2011/16327-2

Č. živnostenského registra 250-31461

info@brandsmania.sk